Krisecenter for kvinder og børn

Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Naturen er en del af vores pædagogiske arbejde

Frivillige

Krisecenter Vejle Ådal vægter frivillighedsprincippet højt i opgaveløsning af centrets aktiviteter. Organisatorisk tilslutter vi os følgende 6 faktorer for motivation og fastholdelse af frivillige:

  • Vi tydeliggør den forskel, det frivillige arbejde betyder for kvinder, børn og centret
  • Vi matcher frivillige til de rigtige opgaver
  • Vi ønsker ikke at spilde de frivilliges tid
  • Vi påskønner frivilligprincippet og den enkelte frivilliges indsats
  • Vi skaber råderum og tilbyder vores frivillige udvikling
  • Vi samarbejder om, at vores frivillige gennem sit virke dyrker relationerne hos os

Tænker du på at blive frivillig hos os er du velkommen til at ringe eller komme forbi til en kop kaffe.