Krisecenter for kvinder og børn

Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Naturen er en del af vores pædagogiske arbejde

Hvad er vold?

Der er forskellige former for vold. Voldsformerne er ikke skarpt afgrænsede og overlapper ofte hinanden.  
Vold i nære relationer foregår mellem mennesker, hvor man har eller har haft deponeret alle sine positive følelser. I en følelsesnær relation vil det ofte være sværere at komme væk fra volden og efterfølgende at komme sig over volden.

Volden foregår for det meste i hjemmet, når ingen udenfor familien ser det.

Vold i nære relationer er kompleks, fordi den ofte består af en kombination mellem flere former for vold, f.eks. psykisk, fysisk, seksuel, materiel og økonomisk vold. Hensigten med volden er, at den bruges til at kontrollere, manipulere samt opretholde elle opnå magt.

"Enhver handling rettet mod en anden person, som gennem handlingen skader, smerter, skræmmer eller krænker og får personen til at gøre noget mod sin vilje, eller stopper med at gøre noget, som personen gerne vil" 

- Per Isdal 2002

Forskellige former for vold i nære relationer

Psykisk vold er:

Når du selv, dine børn eller en du kender, bliver truet med vold, råbt ad, konstant bliver kritiseret, kontrolleret, nedgjort eller bliver isoleret fra andre mennesker.

Eksempler på dette kan være at du bliver latterliggjort, ydmyget, kaldt øgenavne, ikke har indflydelse på din påklædning og dine holdninger, du bliver kontrolleret og overvåget, beskyldt for at være psykisk syg, forfulgt og du bliver udspioneret.

Fysisk vold er:

Når du selv, dine børn eller en du kender, bliver slået, banket, skubbet, smidt med eller udsat for vold, med våben eller andre genstande.

Eksempler på dette kan være, at du bliver fastholdt, sparket, forsøgt kvalt eller forhindret i at få opfyldt dit behov for søvn og mad.


Seksuel vold:

Når du, eller en du kender, bliver tvunget til sex eller til at deltage i seksuelle handlinger, mod sin lyst eller samtykke.

Eksempler på seksuel vold er, at blive presset til former for sex du ikke har lyst til, f.eks. mishandlende og nedgørende sex, prostitution og voldtægt.Materiel vold er:

Når dine eller en du kenders ejendele bliver ødelagt, eller truslen om at de ødelægges.
Eksempler på materiel vold er, at din telefon bliver ødelagt eller taget fra dig, dit tøj klippes i stykker, din makeup smides ud eller ødelægges.Økonomisk vold er:

Når du eller en du kender, bliver tvunget eller snydt til at stifte gæld eller mister muligheden for at bruge dine egne økonomiske midler til f.eks. mad, bevæge sig rundt i det offentlige rum m.m.

Eksempler på økonomisk vold er, når du fratages muligheden for at råde over egen økonomi, forhindres i at have en indtægt og dermed presses til at bede om penge, forhindres adgang til information om fælles økonomi, tvinges til at underskrive et lån eller du bliver gældsat på anden vis.

Latent vold er:

Har du eller en du kender, været udsat for eller oplevet vold i nære relationer, skal du forberede dig på, at du i dit liv fremadrettet, når du har valgt at leve et liv uden vold, vil reagere i genkendelige situationer fordi du har erfaring og viden om vold og derfor ved at vold kan ske igen – volden er da latent til stede.

Digital vold er:

Når du eller en du kender, bliver stalket på de sociale medier, hængt ud offentligt, nedgjort eller hacket på de sociale medier.

  

 "Der er ingen personlige egenskaber, situationer eller hændelser, der retfærdiggør voldelige handlinger"