Krisecenter for kvinder og børn

Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Naturen er en del af vores pædagogiske arbejde

Myndigheder og samarbejdspartnere
 

Kommuner:

 • Har du som myndighedsperson kontakt med en voldsudsat kvinde med eller uden børn, er du altid velkommen til at kontakte os for dialog om videre forløb eller om mulighed for indskrivning – kontaktoplysninger funder du under ”Find os”.
   
 • Når en kvinde og evt. børn indskrives i Krisecenter Vejle Ådal afsender vi, inden 3 dage, et orienteringsbrev om indskrivning til den aktuelle bopælskommune.
   
 • Ved indskrivning af børn fremsender vi en underretning, som orientering, om indskrivning af børn til den respektive kommunes Børne- unge afdeling.
   
 • Vi arbejder hele tiden på at yde den bedst kvalificerede service og samarbejde med den enkelte kvindes bopælskommune.
   
 • Vi arbejder struktureret og systematisk med opgaverne omkring hver enkelt kvinde, med det formål at hendes ophold kun får den varighed, som er nødvendigt for at kunne etablere sig i nye rammer i et liv uden vold. 
   
 • Senest 3 dage efter udskrivning fremsender vi et orienteringsbrev til den betalende myndighed om, at kvinden og evt. børn er udskrevet.

Familieretshuset:

 • Krisecenter Vejle Ådal påbegynder ved indskrivning af børn en Krisecenter faglig erklæring, til brug for videre forløb i afgørelser om bopælsret, forældremyndighed og samværsaftaler.

 • Krisecenter Vejle Ådal står altid til rådighed ved forespørgsel vedrørende problemstillinger i aktuelle sager.

 • Personalet i Krisecenter Vejle Ådal støtter, vejleder og deltager, efter ønske fra kvinden, som bisidder ved møder.

Politi:

 • Står du som betjent med en kvinde og evt. børn udsat for vold i nære relationer, kan du uanset tid og sted kontakte Krisecenter Vejle Ådal – vi har døgnåben med fagprofessionelle personaler, som er klar til at rådgive og evt. anvise en plads – se kontaktoplysninger under ”Find os”.

 • Krisecenter Vejle Ådal er i aktuelle sager i tæt samarbejde med de respektive politikredse.

Sundhedsvæsnet:

 • Har du som sundhedspersonale kontakt til en kvinde med evt. børn, som er voldsudsat, kan du uanset tid og sted kontakte Krisecenter Vejle Ådal – vi har døgnåben med fagprofessionelle personaler, som er klar til at rådgive og evt. anvise en plads – se kontaktoplysninger under ”Find os”.

 • Krisecenter Vejle Ådal er i aktuelle sager i tæt samarbejde med de respektive sundhedsfaglige instanser.

Psykolog:

 • Krisecenter Vejle Ådal samarbejder med en psykolog målrettet kvinder.

 • Krisecenter Vejle Ådal samarbejder med en børnepsykolog målrettet børn.

Skole, SFO og daginstitution:

 • Krisecenter Vejle Ådal samarbejder med 2 nærliggende skoler, hvor vi både kan tilbyde almen skolegang samt særlig tilrettelagt undervisning efter behov.

 • Krisecenter Vejle Ådal samarbejder med den nærliggende SFO målrettet de børn, der har særlig gavn af dette tilbud.

 • Krisecenter Vejle Ådal samarbejder med områdets privatejede integrerede daginstitution, hvor vi kan sammensætte individuelle behov målrettet det enkelte barn. 

Kontakt os

Telefon

7370 2504

E-mail

krisecenter@krisecenter-vejleaadal.dk

Adresse

Førstballevej 1 7183 Randbøldal