Krisecenter for kvinder og børn

Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Naturen er en del af vores pædagogiske arbejde

Personale

På Krisecenter Vejle Ådal vil du møde omsorgsfulde og kvalificerede medarbejdere.

Hos os har vi ansat:

 • Pædagoger
 • Socialrådgiver
 • Pædagogiske assistenter
 • Landmand med socialfaglig baggrund
 • Medarbejdere under uddannelse


Udover medarbejdernes grunduddannelser arbejder vi med:

 • Den Narrativ tilgang i teori og praksis
 • NADA
 • Systemisk og narrativ familiebehandling
 • Udeliv

Medarbejdernes vigtigste opgave er at tilbyde en række ydelser gennem omsorg og tryghed, der vurderes ud fra hver enkelt kvinde og evt. børns behov:

 • Socialfaglig rådgivning
 • Bearbejdning af volden og støtte til at komme ud af volden
 • Støtte og hjælp til forberedelse til Familieretshuset og retten, mm.
 • Støtte til praktiske opgaver og kontakt til kommunen
 • Anmeldelse af volden til Politi
 • Juridisk rådgivning ved Advokat
 • Kontakt til sundhedsvæsnet for dokumentation af volden
 • Støttesamtaler vedr. dit barn og dit barns oplevelser ved en socialfaglig børnerådgiver
 • Tilbud om psykolog via rådgivningscenteret til dit barn jf. § 109 SEL
 • Koordinerende socialfaglig rådgivning efter udflytning
 • Juridisk rådgivning “Råd til livet” fra Mary Fonden
 • Hjælp til at kontakte relevante offentlige myndigheder
 • Tilbud om bisidderfunktion ved møder på Krisecenter Vejle Ådal og Familieretshuset
 • Eftersamtaler hos os, når du er flyttet herfra
 • Deltagelse ved samarbejdsmøder på Krisecenter Vejle Ådal
 • Wellness og Stressdæmpende Yoga