Krisecenter for kvinder og børn

Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Naturen er en del af vores pædagogiske arbejde

Børn og vold

Børn i familier med vold

Omkring 33.000 børn i Danmark lever i familier, hvor der er vold. Det er dybt ødelæggende for et barn at være udsat for vold og mere skadeligt for barnet at overvære vold mod deres mor som selv at være mål for volden.
Barnet oplever hverdagen uforudsigelig og går rundt med en grundlæggende utryghed som gør, at det ofte er i forhøjet alarmberedskab og kan blive opfyldt af en dyb angst.

Det føles utrygt for barnet at være hjemme, hvor de voksnes adfærd er truende, svingende, ustabil og ude af stand til at passe på barnet. De voksne er ofte optaget af deres egne konflikter og har ikke overskud til at se og høre børnene og deres behov. Samlet påvirker det den psykiske omsorg for barnet.

www.lokk.dk

Har du viden eller mistanke om, at et barn udsættes for vold, eller lever i en familie, hvor der er vold, er du særligt forpligtet til at reagere.

Kontakt Lev Uden Volds nationale hotline eller andre, der kan hjælpe.
 
”Som fagfolk ved vi, at børnene tager skade af at se mor blive slået, men det tror mødrene faktisk sjældent. De tror typisk, at børnene aldrig har set volden, fordi de har været på værelset. Men børnene ved, hvad der foregår. De har måske ligget under sengen og holdt sig for ørerne, fortæller Lisa Holmfjord, Direktør for Dansk Kvindesamfund.”

Fakta om vold og voldens konsekvenser for børn

I Danmark bor over 2000 børn om året på et af landets krisecentre på grund af vold i hjemmet.
Det er en voldsom belastning for børn at være udsat for vold – eller overvære vold i hjemmet.
Børn kan blive opfyldt af en dyb angst
Livet er uforudsigeligt, og børnene lever ofte med et forhøjet alarmberedskab.
 
Det er trygt at færdes derhjemme, og børnene oplever de voksnes adfærd som truende, svingende, ustabil og ude af stand til at passe på dem.
 
De voksne er ofte optaget af deres egne konflikter og har ikke overskud til at se og høre børnene og deres behov.
Børn i familier med vold afholder sig fra at tage venner med hjem
Samlet påvirker vold i hjemmet den psykiske omsorg for barnet og har indflydelse på barnets udvikling