Krisecenter for kvinder og børn

Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Naturen er en del af vores pædagogiske arbejde

Vi har altid en udstrakt hånd,
når du har brug for hjælp

Krisecenter Vejle Ådal er en nonprofitorganisation, der ikke er bundet af politiske, religiøse eller økonomiske særinteresser. Krisecenter Vejle Ådal har ikke til formål at skabe formue, udover nødvendig konsolidering.
Vores vigtigste opgave er at skabe fysisk beskyttelse af kvinder og børn. I vores arbejde med indskrevne kvinder og børn har vi fokus på at støtte, rådgive og vejlede til et liv uden vold indenfor rammerne af den sociale lovgivning.

Er du udsat for vold? 

Kender du en der er udsat for vold?

Myndigheder og samarbejdspartnere