Velkomstmappe

Velkommen til Krisecenter Vejle Ådal

Hvad kan du forvente vi kan hjælpe dig med

Økonomi på Krisecenter Vejle Ådal

Du har børn med

Indskrivning af mindre kæledyr

Håndtering af personlige oplysninger samt videoovervågning

Nyttige telefonnumre

Rengøring af værelse ved afrejse

Procedure ved brand

Buskøreplan

Velkommen Krisecenter Vejle Ådal

 
Du er nu ankommet til et sted, hvor der er tryghed og du og evt. børn er i sikkerhed. Vores opgave i forhold til dig er at sikre, at du får den bedst mulige hjælp til at kunne komme videre i dit liv. 

For at vores hus skal fungere bedst muligt for alle, er det nødvendigt vi hjælper hinanden i dagligdagen. Derfor skal du forvente at der er nogle opgaver, der påhviler jer kvinder.

Vi mødes alle til morgenmøde kl. 9.00. På morgenmødet planlægger vi dagens aktiviteter, møder og samtaler. Har du brug for hjælp, vil det bl.a. være i dette forum du kan spørge efter det.

Følgende bliver planlagt ved morgenmødet: 

 • Rengøringsopgaver i huset.
 • Madplan/madlavning.
 • Ud af huset forpligtigelser (arbejde, skole, møder osv.) 

Vigtig info om huset:

Der er serieforbundet brandalarmer i huset, du finder brandinstrukserne bagerst i denne mappe. Af hensyn til brandsikkerheden er det ikke tilladt at have levende lys eller at ryge på værelserne.

Der er trådløst netværk på krisecentret, det hedder: Gæst Koden er: Kvaa7183. Vi har en computer du kan låne, hvis du har brug for at gå på borger.dk eller andre offentlige systemer. Computeren må ikke anvendes til private, sociale medier m.m. og må ikke medbringes på værelset.

Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at lægge billeder fra krisecenteret eller lignende op på de sociale medier. Dette af hensyn til jeres sikkerhed.

 Der forefindes vaskemaskine/tørretumbler til fri afbenyttelse.

For din egen sikkerheds skyld, forventer vi at du altid giver besked, når du forlader krisecentret samt kommer tilbage. Dette for at vi ikke bliver unødigt bekymrede for din sikkerhed. Du skal være hjemme senest kl. 22.00, vi kan dog i særlige tilfælde aftale et andet tidspunkt. Har du en særaftale forventer vi, at du overholder vores aftale. Når du forlader huset, skal du aflevere dine nøgler til huset, dels undgår du at miste dem, dels er der altid personale til stede til at låse dig ind. Hermed øger vi husets grundlæggende sikkerhed, da vi ved hvem der er ude og hjemme.
 
For at du kan få mest mulig ud af dit ophold på Krisecenter Vejle Ådal, er det vigtigt at du opholder dig hos os i hverdagene, alene fordi det er i dagtimerne, det største arbejde omkring din sag bliver behandlet.

Besøg: I den enkelte situation kan personalet vurdere om besøget kan foregå i huset. Kvinder kan have besøg til en kop kaffe/the, dog altid kun ifølge aftale med personalet.

Under dit ophold på Krisecentret er det vigtigt, at: 

 • Der bliver luftet ud dagligt på værelset. 
 • At der bliver sorteret affald efter de vejledninger, der er ophængt i køkkenet. Affald fra værelse, badeværelser, køkken og andre steder skal med det samme bæres i de rigtige containere udenfor. 
 • Kvinder med børn respekterer de gældende rammer, der er på Krisecentret. (Læs: ”du har børn med”) 

Alkohol, euforiserende stoffer, medicin, værdigenstande samt uacceptabel adfærd.

Det er ikke tilladt at indtage alkohol og/eller euforiserende stoffer under dit ophold på krisecentret.

 Medbragt medicin opbevares på eget ansvar i installeret postkasse på værelset. Du har pligt til og ansvarlig for at sikre, at medicin ikke er tilgængelig for andre kvinder eller børn, som har ophold på centret. Vi anbefaler, at du benytter installeret postkasse til opbevaring af værdigenstande samt personfølsomme dokumenter såsom pas ol. Alt hvad du har medbragt og opbevare på værelset, er på eget ansvar.

Grænseoverskridende og racistisk adfærd tolereres ikke. Herunder slag, spyt, spark, grim snak og mobning, hverken mod andre kvinder, børn eller personalet samt gentagne konflikter kvinderne indbyrdes.

At kommentere og opdrage på andre kvinders børn er ikke acceptabelt.

 Overskrides disse regler kan det medføre udskrivning.

Ved afrejse skal værelset afleveres rengjort og med sengetøjet/håndklæder lagt til vask. Hvis du forlader krisecentret uden at tømme værelset og medtage dine ejendele, opbevarer krisecentret tingene i 30 dage. Vigtige dokumenter og andre personlige værdigenstande indleveres til nærmeste hittegodskontor.

Har du børn og vælger at vende tilbage til voldsudøveren, er Krisecentret forpligtet til at underrette hjemkommune om vores bekymring for børnene. 

Bedste hilsner med ønsket om et godt ophold

Conny Kessler Og Karsten Andersen 

Hvad kan du forvente vi kan hjælpe dig med 


Alle kvinder og børn, der lader sig indskrive på et krisecenter, kommer med hver deres fortælling, oplevelser, og problemstillinger. Derfor vil den hjælp, støtte og omsorg vi tilbyder altid være målrettet den enkelte kvinde og børn. 

Et ordsprog siger: 

”At behandle alle ens, kræver at hver enkelt behandles forskellig – for vi er jo ikke ens????” 

Hos os hjælper vi bl.a. med:

 •  Socialfaglig rådgivning. 
 • Anmeldelse af volden til politi. 
 • Kontakt til skadestue / læge for dokumentation af volden. 
 • Bearbejdning af volden og støtte til at komme ud af volden. 
 • Støtte og hjælp til forberedelse til Familieretshuset og retten, mm. 
 • Tilbud om bisidderfunktion ved møder på Krisecenter Vejle Ådal og Familieretshuset. 
 • Støtte til praktiske opgaver. 
 • Støttesamtaler vedr. dit barn og dit barns oplevelser ved en socialfaglig børnerådgiver. 
 • Tilbud om psykolog via rådgivningscenteret til dit barn jf. § 109 SEL. 
 • Koordinerende socialfaglig rådgivning efter udflytning. 
 • Skabe kontakt til juridisk rådgivning. 
 • Hjælp til at kontakte relevante offentlige myndigheder. 
 • Deltagelse ved samarbejdsmøder på Krisecenter Vejle Ådal. 

Økonomi på krisecenter Vejle Ådal: 


På krisecentret skal du betale for kost og vask i døgnet, dette skal du også selvom du ikke er deltagende i alle måltider eller er væk fra krisecentret.
 
Du vil blive opkrævet fra din indskrivningsdato.
 
Kost og vask, opkræves forud: 
Pr. døgn i 2023, kvinder og børn over 12 år kr. 56,- 
Pr. døgn i 2023, børn under 12 år kr. 26,- 
 
Vedr. fraflytning: 
Hvis værelset ikke er rengjort, opkræves der kr. 300,- 
Ned pakning af værelset, opkræves der kr. 300,- 
Bortkommen nøgle opkræves kr. 350,-

Du har børn med

 
Hos os har vi ansat børnefaglige medarbejdere, som støtter, hjælper og rådgiver dig omkring dine børn og jeres / dine behov for at håndtere evt. oplevelser forårsaget af den tilstedeværende vold i hjemmet. 

Mange børn ser ikke volden direkte, men kan høre, når voldsudøveren reagerer aggressivt, truende eller udøver vold mod deres mor. For børn er det lige slemt om de overværer volden direkte eller på afstand, de påvirkninger og reaktioner børnene påføres, er så markant skadelige, når deres vigtigste omsorgsperson udsættes for vold. 

Det kan være svært, sårbart og grænseoverskridende at tale med sine børn om deres oplevelser. Det kan også være svært at forstå og håndtere de reaktioner børnene udviser i samvær enten med andre eller med mor – enten udtrykt som aggression eller at trække sig ind i sig selv. Vores erfaring viser, at når et erfarent menneske sidder sammen med mor og barn/børn, så er det nemmere at få sagt, lyttet og spurgt ind til, hvordan og hvorfor tingende er som de er. Det er aldrig et nederlag at bede om hjælpen.

Desuden er volden ofte et samværsproblem mellem partnerne i et samliv. Det betyder, at børnene normalvis holder af begge sine forældre, når mor vælger at rejse på krisecenter sammen med børnene, kan børnenes reaktionsmønstre være et udtryk for savn til den forældre, de er rejst fra.

Vi er meget opmærksomme på, hvor kompleks det kan være at komme på et krisecenter med børn, derfor vurdere vi, at en stabil og forudsigelig hverdag er altafgørende for, at hvert enkelt barn opnår tryghed og får ro til at være. 
 
Vi har derfor sat få rammer op for dig og dine børn under jeres ophold hos os

 • Du er ansvarlig for, med omsorg, at passe dine børn selv; dvs. sørge for mad, rydde op, vasketøj m.m.
 • Skal du til møde omkring din sag med personalet eller ude i byen, vil en børnefaglig medarbejder passe børnene enten her i huset eller ved at ledsage dig til mødestedet 
 • Når medarbejderen kører med dine børn i deres egen bil, vil du blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring til transport i egen bil. 
 • Har du børn til og med 6 år skal de opholde sig på værelset sammen med dig, medmindre de sover, fra kl. 19.30. 
 • Børn fra 7 år til 10 år skal opholde sig på værelset fra kl. 20.30. Du opholder dig selvfølgelig på værelset i det omfang dine børn har brug for inden sengetid.
 • Børn over 10 år skal opholde sig på værelset fra kl. 21.30. 
 • Af hensyn til husets øvrige kvinder med eller uden børn er det meget betydningsfuldt for stemningen i huset, at du arbejder på at skabe en forudsigelig og tryg hverdag for dig og dine børn.
 • En gang om ugen afholdes der børnemøder for børn over 6 år. Møderne vil foregå med børn samt en socialfaglig medarbejder. Vi appelleret til, at man som mor støtter op omkring dette. 

Indskrivning af mindre kæledyr 


Du har valgt at indskrive dig med et mindre kæledyr på Krisecenter Vejle Ådal. Mindre kæledyr forstås som hund- kat – kanin ect. Krisecenter Vejle Ådal tager ikke imod krybdyr. For at dit ophold skal blive en succes både for dig, dit kæledyr og vi andre i huset er der følgende retningslinjer vi forventer du overholder: 

 • Du skal til enhver tid sikre dig, at dit kæledyr bliver passet og plejet. 
 • Du skal selv lufte evt. hund/kat og rengøre dagligt både indendørs og udendørs.
 • Alle hunde skal luftes udenfor krisecentret dagligt.
 • Du får udleveret en spand og håndklæder til din hund, som skal bruges til at tørre hunden efter luftning. Du kan derfor med fordel tage spanden med ned til døren når inden du går ud. Ellers skal spanden opbevares på eget værelse. Du har selv ansvaret for at vaske håndklæderne.
 • Dyr i bur hvor der er hø, halm og kattegrus skal som minimum rengøres hver anden dag, for at undgå lugtgener. Disse dyr skal opholde sig i buret til enhver tid, medmindre de bliver luftet udenfor i sele.
 • Du anskaffer selv den kost dit kæledyr er vant til at få. 
 • Du er forpligtigede til at erstatte evt. ødelæggelser dit kæledyr forvolder på centres ejendele og / eller øvrige kvinder og evt. børns ejendele. 
 • Du lader ikke dit kæledyr forblive alene tilbage på centret uden forudgående aftaler. 
 • Udviser dit kæledyr aggressiv adfærd overfor husets øvrige kvinder og evt. børn hjælper vi gerne med kontakt til et internat. Hvis du ikke ønsker denne løsning, vurderes det om du kan forblive på centret med dit kæledyr.
 • Ved evt. efterladenskaber indenfor og ved ejendommens udearealer, er du forpligtigede til at samle dette op. Hvis du undlader dette, vurderes det om du kan forblive på centret med dit kæledyr.
 • Du skal kunne fremvise gyldig forsikring på hund og kat.
 • Alt ophold udenfor værelset, skal forgå i snor.
 • Der er ingen hundeluftning om natten.
 • Det er ikke en mulighed at anskaffe sig et kæledyr under ophold hos os på Vejle Ådal.

Håndtering af personlige oplysninger samt videoovervågning 

 
Hvorfor registrerer vi oplysninger? 
I forbindelse med dit ophold på krisecentret og det efterfølgende efterværn vil det ofte være nødvendigt at indhent /udveksle eller videregive relevante faktiske oplysninger om din situation til forskellige samarbejdspartnere. 
Dette vil sige, at mens du opholder dig hos os bruger vi de oplysninger du giver os til at støtte og rådgive dig. Vi indsamler oplysninger og opbevarer dem sikkert, så vi kan hjælpe dig bedst muligt. Det er kun medarbejdere på krisecentret, der har adgang til disse oplysninger. 
 
Alle der arbejder på krisecentret har tavshedspligt. 
 
Hvad registrerer vi? 
De oplysninger vi registrerer, består af grundinformation såsom CPR-nummer, navn og adresse. Vi skriver også korte noter fra samtaler og møder, således sikrer vi, at vi følger op på aftaler og nye begivenheder. 
 
Hvilke oplysninger deler vi? 
Mens du har ophold her på Krisecenteret får du tilbud om hjælp og støtte fra os til samarbejde med diverse offentlige instanser, i forhold til den situation du er i. Det kan dreje sig om en kommune, statsforvaltningen, læge og sygehus, udlændingemyndigheder eller andre institutioner. 
Du kan dele oplysninger med os, og du bestemmer hvem vi deler oplysningerne med. For at vi kan dele oplysninger beder vi dig samtykke, og fortælle os, hvem vi må dele oplysninger med. Formålet med deling er udelukkende at støtte dig. 
Samtykket er frivilligt, og du kan til enhver tid ændre dit samtykke eller trække dit samtykke tilbage. 
 
Du har ret til at få en kopi af dit samtykke. 
Hvis du ikke ønsker at give noget samtykke, dvs. tillade at krisecenteret kan indhente og dele oplysninger, så samarbejder vi med dig på det foreliggende grundlag. 
 
<Videoovervågning: 
Vores krisecenter har videoovervågning ved alle ind- og udgange og i nogle områder af udendørsarealet. Dette har vi for at sikre at vi alle kan være trygge i hverdagen på krisecentret.
På Krisecenter Vejle Ådal har vi installeret 8 kameraer, 3 kameraer ude ved hovedindgangen og p-pladsen, et kamera ved døren ud mod hovedvejen og den lukkede græsplæne, derudover har vi installeret 4 kameraer i vores lukkede gårdhave, som filmer området rundt ved skovkanten, gyngestativet samt den lille passage fra haven ud til p-pladsen. Begrundelsen for at videoovervåge er, at vi vil vide, hvem der henvender sig samt orientering om evt. uvedkommende færden omkring matriklen. Således sikre vi optimal sikkerhed og tryghed for dig og husets øvrige kvinder og børn. Det filmede materiale gemmes i 30 dage, og vil kun blive anvendt og udleveret som bevismateriale, ved forespørgsel fra 

Nyttige telefonnumre 

 
Krisecenter Vejle Ådal, Førstballevej 1, 7183 Randbøl 73 70 25 04
Vagtlæge mellem kl. 16.00 – 08.00 70 11 07 07
Vejle Sygehus, Beriderbakken 4, 7100 Vejle 79 40 50 00 
Kolding Sygehus, Sygehusvej 24, 6000 Kolding 76 36 20 00
Sydøstjyllands Politi 96 14 14 48
Alarm 112 
Anmeldelse af vold m.m. 114 
Brand 112

Rengøring af værelse ved afrejse 

 

 • Støve af og vaske alle overflader af. 
 • Vaske alle møbler af. 
 • Vaske sengetøj, lægge dyne, pude og underlag til vask. 
 • Støvsuge og vaske gulvet, også under sengen. 
 • Pudse vinduet indvendigt. 
 • Komme forlængerledning og nøgle i den udleverede plastik kasse. 
 • Fjerne evt. spindelvæv væk 

 
Glæde sig over at aflevere et rent og indbydende værelse til den næste kvinde der skal bo på værelset. 

Procedurer ved brand 
 

 1. Red personer, som er i direkte fare, derefter alarmeres 
 2. Alarmer Brandvæsnet – RING 112 
 3. Foretag varsling af personer i brandtruede afsnit 
 4. Evakuere alle kvinder, børn og personale til: 
  LOGOSKILTET PÅ HJØRNET VED FØRSTBALLEVEJ
 5. Iværksæt rednings- og slukningsarbejde 
  - Hvis det er muligt og forsvarligt 
  - Er det ikke muligt at slukke branden – forsøg da at begrænse branden ved lukning af døre og vinduer 
 6. Modtag brandvæsenet – oplys: 
  - Er det tilskadekomne eller personer, der ikke er kommet i sikkerhed 
  - Brandens omfang 
  - Hvor er adgangsvejene